Quảng Trị: Thực hiện đẩy mạnh về phát triển kinh tế đêm trong giai đoạn 2023 – 2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị đã hoàn thiện và trình bày các dự thảo đề án phát triển kinh tế ban đêm (KTBĐ) trong giai đoạn từ 2023 đến 2025, với tầm nhìn đến năm 2030, trước lãnh đạo tỉnh.

Mục tiêu trọng điểm của đề án

Mục tiêu chính của đề án là có thể thực hiện chi tiết Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển KTBĐ tại Việt Nam, đồng thời điều chỉnh cho phù hợp với tiềm năng, ưu điểm, và điều kiện cụ thể của tỉnh Quảng Trị. Đề án cũng hướng dẫn, xây dựng mục tiêu và các giải pháp nhằm phát triển kinh tế ban đêm cho giai đoạn 2023-2025 và tầm nhìn cho đến năm 2030. Nó nhấn mạnh vào việc khai thác tiềm năng và ưu điểm của tỉnh để nhằm tạo ra các mô hình và sản phẩm duy nhất và khác biệt vào ban đêm, nhằm nâng cao chất lượng của các ngành thương mại, dịch vụ và du lịch. Mục tiêu chính là thu hút khách du lịch, thúc đẩy thời gian lưu trú và tăng chi tiêu từ người dân.

Tối thứ 7 hàng tuần tại khu vực Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Trị (thành phố Đông Hà, Quảng Trị) tấp nập người đi bộ, vui chơi.

Đề án yêu cầu việc phát triển KTBĐ phải được tích hợp hài hòa với chiến lược, định hướng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Cũng như các địa phương trong tỉnh Quảng Trị và tất cả quy hoạch có liên quan. Các hoạt động và dịch vụ ban đêm cần được quy hoạch đồng bộ, có lộ trình phát triển và nguồn lực phù hợp.

Nội dung phát triển kinh tế ban đêm phải đáp ứng nhu cầu và xu hướng của thị trường. Đồng thời có thể thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và các nhà đầu tư mà không áp đặt tư duy chủ quan của các cơ quan quản lý. Việc phát triển các hoạt động KTBĐ cần có sự liên kết chặt chẽ với đặc trưng văn hóa, tập quán, nghệ thuật và ẩm thực của tỉnh để nhằm tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo và đặc sắc.

Đối tượng chủ yếu tham gia vào các hoạt động kinh tế

Đối tượng chủ yếu khi tham gia vào các hoạt động kinh tế ban đêm là những người dân địa phương, lao động ở trong các khu công nghiệp, khách du lịch, doanh nghiệp và tất cả các hộ kinh doanh cá thể. Các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như là các cơ quan về an ninh trật tự, y tế, và an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng có sự tham gia tích cực để nhằm đảm bảo sự phát triển an toàn và bền vững của hoạt động KTBĐ.

Quảng Trị thực hiện tổ chức một số tour du lịch về đêm, tạo tiền đề cho kinh tế đêm

Về phạm vi đề án thì sẽ tập trung vào việc nghiên cứu các khu vực và địa phương có dân số đông, đã đầu tư tương đối lớn vào cơ sở hạ tầng và có sự phát triển về các hoạt động về thương mại, dịch vụ và du lịch. Trong đó, sự chú ý sẽ được đặt trọng tâm vào thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị, và thị trấn Lao Bảo thuộc huyện Hướng Hóa.

Về mặt thời gian, đề án sẽ nghiên cứu về thực trạng và tiềm năng phát triển KTBĐ ở trong giai đoạn 2016-2022, từ đó đề xuất về định hướng, mục tiêu các giải pháp phát triển KTBĐ trong giai đoạn 2023-2025, với tầm nhìn đến năm 2030.

Bài viết cùng danh mục