Thanh Hóa tiến hành thu hồi dự án quy mô 300ha của FLC

BQL Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN đã có kiến nghị và thực hiện thủ tục chấm dứt có hiệu lực pháp lý văn bản chấp thuận chủ trương và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng - quản lý và kinh doanh hạ tầng của KCN Hoàng Long.

UBND tỉnh Thanh Hoá đã có công văn nhằm yêu cầu các đơn vị chức năng tham mưu về chủ trương đầu tư xây dựng- quản lý và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Long.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hoá đã nhận được công văn của BQL Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp về việc thực hiện thủ tục để chấm dứt hiệu lực pháp lý văn bản chấp thuận chủ trương, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án Đầu tư xây dựng - quản lý và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Long do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.

bat-dong-san-cong-nghiep-tiep-da-tang-truong-kha-quan

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cũng đã ra yêu cầu các sở và địa phương để có ý kiến đề xuất, báo cáo UBND tỉnh các phương án xử lý đảm bảo theo quy định trước ngày 08/12/2023.

Vào năm 2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã từng công bố công văn chỉ đạo về việc thực hiện của Dự án Đầu tư xây dựng - quản lý và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Long.

Công văn trên đã nêu rõ rằng: “Về việc chấm dứt các hoạt động dự án sẽ theo hướng nhà đầu tư tự chấm dứt hoạt động của dự án. Từ đó tạo cơ sở để triển khai các công việc tiếp theo theo những quy định và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về những vấn đề thực hiện vượt thẩm quyền”.

Dự án Khu công nghiệp Hoàng Long được ghi nhận khởi công từ cuối tháng 9/2015 với diện tích ước tính khoảng 286 ha. Dự án có tổng vốn đầu tư vào khoảng hơn 2.300 tỷ đồng do Tập đoàn FLC là chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng, từ năm 2018 đến nay thì tập đoàn FLC không tiếp tục triển khai dự án.

Bài viết cùng danh mục