Card image cap
Thanh Hóa tiến hành thu hồi dự án quy mô 300ha của FLC

BQL Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN đã có kiến nghị và thực hiện thủ tục chấm dứt có hiệu lực pháp lý văn bản chấp thuận chủ trương và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng - quản lý và kinh doanh hạ tầng của KCN Hoàng Long.

Card image cap
Quảng Trị: Thực hiện đẩy mạnh về phát triển kinh tế đêm trong giai đoạn 2023 – 2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị hiện đã hoàn thiện và trình bày dự thảo đề án nhằm phát triển kinh tế ban đêm (KTBĐ) giai đoạn 2023 – 2025, với tầm nhìn đến năm 2030, trước các lãnh đạo tỉnh. Mục tiêu chính của đề án là có thể thực hiện chi tiết Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển KTBĐ ở Việt Nam, đồng thời điều chỉnh để cho phù hợp với tiềm năng, ưu điểm, và những điều kiện cụ thể của tỉnh Quảng Trị.