Card image cap
Định giá Bất động sản để đầu tư cần tư duy sâu và liên tục về giá trị thị trường 

Theo PGS.TS Nguyễn Minh Ngọc, Phụ trách khoa Thẩm định giá - Kinh doanh Bất động sản, ĐH Tài chính Marketing TP.HCM nếu chỉ biết về giá cả, thu thập thông tin về giá cả thì người đầu tư bỏ qua một vùng tư duy hấp dẫn hơn, hiệu quả hơn trong hoạt động đầu tư của mình đó là những tư duy về: Giá trị thị trường.

Card image cap
Định giá được tài sản trên đất giúp người đầu tư luôn ở thế chủ động

Theo PGS.TS Nguyễn Minh Ngọc, Phụ trách khoa Thẩm định giá - Kinh doanh Bất động sản, ĐH Tài chính Marketing TP.HCM người đầu tư BĐS cần phải chia 2 mảng khi định giá tài sản trên đất là quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. 

Card image cap
Tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nếu nhà đầu tư không nắm rõ được pháp luật áp dụng trong hoạt động định giá bất động sản

PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Phó chủ tịch Hội đồng, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội; Chuyên gia Cao cấp Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng: Để tham gia thị trường bất động sản, nhà đầu tư cần nắm được những kiến thức pháp lý cơ bản về tài sản định giá, thẩm định giá; trình tự, thủ tục của hoạt động thẩm định giá, định giá và nội dung của pháp luật thuế.

Card image cap
PGS.TS Nguyễn Minh Ngọc: “Sở hữu năng lực định giá Bất động sản sẽ cho ra những quyết định đầu tư xuất sắc”

Theo PGS.TS Nguyễn Minh Ngọc, nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp; Phụ trách khoa Thẩm định giá - Kinh doanh Bất động sản, Đại học Tài chính - Marketing TP. HCM: Sở hữu năng lực định giá Bất động sản sẽ góp phần tạo lập “Bộ sưu tập” Bất động sản giá trị cho gia đình và người thân, khai thác được giá trị Đất đai - Bất động sản phục vụ xã hội.

Card image cap
5 phương pháp định giá bất động sản mà các nhà đầu tư cá nhân cần biết

Mỗi sản phẩm bất động sản đều có một phương pháp định giá khác nhau. Điều này đã được quy định trong Thông tư 145/2016/TT-BTC, được Bộ trưởng Bộ Tài Chính về Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam ban hành ngày 06/10/2016. 

Card image cap
Sở hữu năng lực định giá Bất động sản sẽ cho ra những quyết định đầu tư xuất sắc

Theo PGS.TS Nguyễn Minh Ngọc, nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp; Phụ trách khoa Thẩm định giá - Kinh doanh Bất động sản, Đại học Tài chính - Marketing TP. HCM: Sở hữu năng lực định giá Bất động sản sẽ góp phần tạo lập “Bộ sưu tập” Bất động sản giá trị cho gia đình và người thân, khai thác được giá trị Đất đai - Bất động sản phục vụ xã hội.

Card image cap
Định giá bất động sản cho các hoạt động đầu tư - Chương trình đào tạo không chỉ kết nối với chuyên gia 

PGS.TS Nguyễn Minh Ngọc, Phụ trách khoa Thẩm định giá - Kinh doanh Bất động sản, Đại học Tài chính - Marketing TP. HCM và PGS. TS Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội là 2 giảng viên sẽ trực tiếp đào tạo các học viên.